Comment rédiger son CV?

pour élèves, étudiants et adultes en réorientation
Designs SCMO

Ee flotte CV ass eng vun de wichtegste Virraussëtzunge bei der Bewerbung fir eng nei Platz. Mee wat soll genau als Informatioun drop stoe kommen a wat si Feeler déi et gëllt z'evitéieren?
Bei dësem interaktiven Atelier kriss du flott Beispiller gewisen, wéi däi CV sech vun aneren ënnerscheede kann, a vläicht mécht dat den Ënnerscheed bei denger nächster Kandidatur.

D'Aschreiwungen lafen iwwer folgende Link: https://forms.office.com/r/3WudgwPJ6P  

 

Dernière mise à jour